header banner
Najbliższa impreza:

Komunikat w sprawie ochrony danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez KSA Atemi z siedzibą w Bielsku-Białej:

 

 

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest KSA Atemi: ul. Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471752541, REGON 001259540, KRS 0000180507, e-mail: klub@atemibielsko.pl +48607405747; zwany dalej Administratorem.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych KSA Atemi i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych KSA Atemi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  • Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KSA Atemi w Bielsku-Białej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Klub Sportów Azjatyckich ATEMI Bielsko-Biała informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij