header banner
Najbliższa impreza:

POLISH OPEN 2020 – nowy format zawodów!

Szanowni Państwo,

 

Biorąc pod uwagę obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce, panującą pandemię koronawirusa oraz wprowadzone przez Rząd RP restrykcje, zostaliśmy zmuszeni do zmiany formatu naszych zawodów.

 

Po konsultacjach z władzami miasta i Ministerstwem Sportu podjęliśmy decyzję o oddzielnym przeprowadzeniu zawodów dla konkurencji KATA i KUMITE.

 

Zawody odbędą się w sobotę 17 października 2020 roku, bez zmian w Hali Widowiskowo-Sportowej Pod Dębowcem w Bielsku-Białej.

 

POLISH OPEN 2020 – KATA – jako oddzielna impreza sportowa zostanie przeprowadzona w pierwszej połowie dnia. Rozpoczęcie konkurencji zostało zaplanowane na godzinę 09:00. Po zakończeniu konkurencji Kata, nastąpi dezynfekcja niezbędnych do przeprowadzenia zawodów Kumite, elementów wyposażenia Hali Sportowej.

 

POLISH OPEN 2020 – KUMITE – odbędzie się po zakończonych zawodach Kata. Konkurencje kumite zostaną rozegrane bez podziału na kategorie wagowe.

 

Zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami, w zawodach nie może wziąć udział więcej niż 250 zawodników – licząc osobno dla zawodów Kata i Kumite. Stosowne limity zostały wprowadzone w systemie do obsługi zawodów.

 

Rejestracja na portalu SportsID (dla zawodników z Polski) odbywa się oddzielnie na zawody Kata i Kumite. Każde zgłoszenie trafia na listę oczekujących i dopiero po zaksięgowaniu przelewu za opłatę startową zostaje zaakceptowane przez organizatora. Na podstawie potwierdzenia przelewu bankowego jest możliwość przyśpieszenia rejestracji zawodników w zawodach. W przypadku wycofania się zawodnika z udziału w zawodach opłata startowa nie jest zwracana.

 

Nr konta do wpłaty opłaty startowej: Rachunek bankowy: Pekao S.A Oddział Bielsko-Biała
Nr: 32 1240 6449 1111 0010 6169 8939

 

Aby ograniczyć możliwość zakażenia wirusem COVID-19 biuro zawodów nie będzie przyjmować wpłat gotówkowych, nie będzie również możliwości dokonania zmiany w zgłoszeniu. Identyfikatory dla zawodników i trenerów biorących udział w zawodach Kata będą wydawane w dniu zawodów od godziny 07:00 do 09:00, dla zawodników rywalizujących w Kumite – od 11:00 do 13:00.

 

Przed wejściem na halę sportową, każda osoba zostanie poddana kontroli temperatury ciała. Organizator, po konsultacji z lekarzem głównym zawodów, zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na teren hali sportowej osoby z podwyższoną temperaturą lub posiadającą symptomy choroby wywołanej koronawirusem.

 

Do momentu zajęcia miejsca na widowni każda osoba wchodząca na teren hali sportowej musi mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos. Zawodnicy znajdujący się w obrębie tatami nie muszą zakładać maseczek.

 

REGULAMIN ZAWODÓW:

 

O kategorii wiekowej decyduje dzienna data urodzenia. Dopuszcza się start zawodnika w starszej kategorii wiekowej ( z wyłączeniem startu juniorów w kumie w kategorii U-21 i senior) . W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy klubów członkowskich Polskiej Unii Karate oraz klubów zagranicznych zrzeszonych w swoich narodowych związkach sportowych.

 

W przypadku niewypełnienia limitu zgłoszeń dla jednej z kategorii istnieje możliwość rozszerzenia limitu dla innej kategorii zgodnie z kolejnością zgłoszeń na liście oczekujących.

 

Data zakończenia rejestracji: 10.10.2020 lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.

 

Opłata startowa za jedną konkurencję (dla zawodników z klubów członkowskich PUK) – 125 PLN.

 

Zawody zostaną rozegrane według obowiązujących przepisów WKF dla kategorii wiekowych:
Junior Młodszy (U-16), Junior (U-18), Młodzieżowiec (U-21), Senior ,oraz z poniższymi zmianami dla młodszych kategorii wiekowych:

 

KATA:
– U10 i U12 – minimum dwa kata wykonywane na przemian
– U14 – w każdej rundzie inne kata

 

KUMITE:
– U10 i U12 – czas walki 60 sekund
– U14 – czas walki 90 sekund

 

Do pracy podczas turnieju zostaną zaproszeni sędziowie wyznaczeni przez Komisję Sędziowską w porozumieniu z organizatorem. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z Organizatorem. Złożenie protestu – wpłata wadium w wysokości 400 zł.

 

W trakcie zawodów w rejonie tatami mogą przebywać wyłącznie aktualnie startujący zawodnicy i ich trenerzy oraz zaproszeni goście. Dla pozostałych osób przewidziane są miejsca na widowni.

 

Kierownik ekipy odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich zawodników i osób towarzyszących przepisów sanitarnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Każde pogorszenie się stanu zdrowia należy zgłosić do obsługi medycznej zawodów. Za zachowanie swoich zawodników oraz ewentualne wyrządzone przez nich szkody odpowiada kierownik ekipy.

 

Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczenie NNW.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.

Klub Sportów Azjatyckich ATEMI Bielsko-Biała informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij